Vi tar hand om hela ditt tak

Trygghet, service & kvalitet sedan 1918

Våra tjänsterKontakta oss

Fasad

Plåt och Puts ska förvaltas rätt från början. Bristande underhåll är en av de vanligaste orsakerna till skadade fasader. Fungerande avrinningssystem och intakta fasaddetaljer är en förutsättning för en sund fasad. Läckande stuprör eller rostiga fönsterbleck kan resultera i att vatten och smuts leds mot fasaden och åstadkommer fuktskador, puts-ras och frostskador.

Vi jobbar efter riktlinjerna i säker fasad från SPEF (den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige) och balanserar korrekt utförande med tradition för att bevara fasadernas karaktär utan bekostnad av kvalitén. Med en avvägd erfarenhet utför vi även entreprenad inom:

  • Putsrenovering
  • Målning & fönsterrenovering
  • Uppdrag med antikvarisk kontroll