Vi tar hand om hela ditt tak

Trygghet, service & kvalitet sedan 1918

Våra tjänsterKontakta oss

Service

Små skador kan lätt bli stora. För att undkomma kostsamma reparationer är det viktigt att åtgärda eventuella brister innan de leder till läckage. En otät fals, ett rosigt bleck, stopp i stuprör eller brunnar kan orsaka en dyrbar vattenskada. Vi kan förebygga dessa problem genom att regelbundet serva era tak.

Vår- och höstservice

Förutom en generell översikt av taket åtgärdas följande:

  • Trasiga trådar byts i vattkupor.
  • Snöskottningsrelaterade färglacksskador bättringsmålas.
  • Taket städas av från löv och mossa etc, rännor sopas ur för att göra vattenvägarna fria.
  • Okulär kontroll av värmekablar för att se att de är hela och ligger rätt på taket.
  • Kontroll och justering av stuprör och vattkupor för att säkra vattenavrinningen.
  • Eventuella tegelpannor som är trasiga byts ut om det finns att tillgå.
Pris

Kontakta oss för offert.

Takvärmeservice
  • Kontroll av termostat och fuktgivare.
  • Kontroll att kablar ej är skadade samt att värme når ut i hela kabeln.
  • Kontroll av att kablar ligger optimalt placerade.
Pris

Kontakta oss för offert.