Vi tar hand om hela ditt tak

Trygghet, service & kvalitet sedan 1918

Våra tjänsterKontakta oss

Miljö och hållbarhet

Prioritering av miljömedvetna leverantörer, avfallssortering och praktiserande av kretsloppstänkande; det råder ingen tvekan om att miljöpolicyn blivit en självklar del i varje sund företagsfilosofi.

Som de flesta miljömedvetna företag arbetar även Jonaeson för att minimera all påtaglig skadlig miljöpåverkan. Vi miljöstyr våra projekt från kontrakt- till avslutningsskedet och arbetar efter miljöcertifikat ISO 14001 för att effektivt kunna bedriva en strukturerat miljöverksamhet.

Rekommendationer hämtas också från vår branschorganisation som ingår i samarbetsgruppen Installatörerna. Målsättningen är att integrera miljöarbetet i varje del av vår verksamhet. Genom kontinuerlig utbildning av medarbetare hoppas vi skapa och bibehålla medvetenhet och kunskap inom miljöområdet.

Jonaesons miljöarbete revideras fortlöpande för att kunna utvecklas och därigenom förbättras. Miljöpolicyn ses över och målen uppdateras.