Vi tar hand om hela ditt tak

Trygghet, service & kvalitet sedan 1918

Våra tjänsterKontakta oss

Personal

Liksom för alla vinstdrivande företag är personalstaben en grundläggande del även för Jonaeson. Vi är beroende av kunniga och kompetenta medarbetare som kan representera vårt goda rykte och sätta en hög standard på våra jobb.

Vi ställer därför krav på vår personal och deras färdighet. Vi håller med utbildning för att behålla ett högt kvalitetstänkande och vi tar vara på varje individs egenskaper för att förbättra och använda dem där de gör mest nytta. På så sätt har alla våra plåtslagare någon form av spetskunskap som ger dem en unik roll i företaget och samtidigt en möjlighet att komma vidare i yrkesrollen.

För att få in ny kompetens och mångfald i företaget sker personalrekrytering regelbundet och långsiktigt. Jonaeson har också en lång lärlingstradition. Flera av våra plåtslagare har tidigare varit lärlingar på företaget och valt att fortsätta på Jonaesons efter utbildningens slut. På dessa sätt vidareutvecklar vi vår verksamhet och behåller den höga kompetens som marknaden kräver av oss.