Vi tar hand om hela ditt tak

Trygghet, service & kvalitet sedan 1918

Våra tjänsterKontakta oss

FR 2000 - Verksamhetsledning

Ledningssystemet för alla organisationer; stora och små, som uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004

”Nöjd kund – Affärsmässighet – Kompetens”


Kraven från kunder ökar att vi skall ha kvalitets- och miljöledningssystem. Andra delar av verksamheten behöver också styras, exempelvis kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet, och lösningen är detta integrerade ledningssystem: FR2000

Verksamhetsledningen (FR2000) innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Brandskydd och Kompetens och kan användas av alla typer av organisationer.

Uppbyggnaden speglar en orders väg genom organisationen, från offert till avslutad affär. Systemet utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS.

FR2000 är dock enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system. Vi byggde och införde systemet utan konsulter vilket gör att vi kan allt utan och innan. De grundläggande värderingarna i FR2000 är ”nöjd kund”, ”affärsmässighet” och ”kompetens”.