Vi tar hand om hela ditt tak

Trygghet, service & kvalitet sedan 1918

Våra tjänsterKontakta oss

Taksäkerhet

Ett tak ska ha korrekt utförda skyddsanordningar och vi ombesörjer besiktning av färdiga takskydd och har ett certifierat takskyddsprogram. Fastighetsägaren ansvarar för att man kan arbeta säkert på taket och att tredje mans egendom inte kommer till skada.

Att arbeta på ett tak medför stora risker, därför har bygg- och planlagen bestämt att alla fastigheter skall vara utrustade med säkerhetsanordningar. Vid arbete på tak ska personen säkras hela tiden av räcken eller ett vajersystem.

Vi monterar eller hjälper er med att kontrollera att det redan finns korrekt monterad taksäkerhet och att den är i gott skick, och vi servar alla typer av vajersystem för ett säkert tak.

Vår kunniga personal är certifierade av Taksäkerhetskommitén som besiktigar befintliga och nya anläggningar. Montörerna är certifierade av tillverkaren.

Läs mer om detta på: www.taksakerhet.se